Zelfstandig Teamcoach

Adviesrapport tbv Directie Sportcentrum Olympos Uithof Utrecht
Dit advies betreft de te maken keuzes en prioriteiten op het gebied van het herontwerpen van de werkprocessen. In dit advies is voorzien doormiddel van een vooronderzoek. Dit advies en de eerste ervaringen met het herontwerpen van werkprocessen kunnen als basis dienen voor een plan van aanpak voor de verandering op langere termijn.

 

Het organiseren en begeleiden van inhoudelijke creatieve heidagen. Onderstaand een impressie;
- Meerjarenplan (projectportfolio) HR afdeling Autoschadebedrijf
- Meerjarenplan teamontwikkeling woningcorporatie
- Meerjarenplan teamontwikkeling groepsleiders blinden -en slechtziendeninstituut
- Vaststellen missie en visie team Hogeschool Utrecht
- Procesinrichting Productmanagement ABN/Amro
- Afdelingsoverstijgend samenwerkingstraject call centre ING Arnhem
- Marketingplan Campina
- Teamontwikkeling-traject Rabobank Nederland procesmanagement Betalingsverkeer
- Advies Procesinrichting productmanagement VU Fortis Bank
- Advies inrichting projectmanagementprocessen PIcompany
- Teamontwikkeling-traject ING opleidingen
- Teamontwikkeling-traject Bedrijfsbureau Rabobank Nederland