Teamleider

Het team Programmamanagement en Beheer van de afdeling leidingwerken omvat 8 programmamanagers en 13 assetbeheerders. Het programma management is verantwoordelijk voor de 1-5 jaar programmering van de resultaten met een budget van 50 miljoen per jaar. Hierbij is het van groot belang dat de uitvoering van de projecten worden afgestemd met de stad Amsterdam en de gemeentes in het werkgebied van Waternet. Monitoring en rapportage van resultaten en transparantie in kaderstellende budget- verantwoordelijkheid is hierbij de grootste uitdaging. Opdrachtgevers hierbij zijn het bestuur van Amsterdam en Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Met het team is een ontwikkeltraject in gang gezet om rollen en verantwoordelijkheden scherper neer te zetten in het assetmanagement. Scheiding van petten en in control komen is de belangrijkste opdracht. Het doel is helderheid in verantwoordlijkheden en de juiste mens op de juiste plaats te organiseren. Hierbij is ook sprake van een cultuuromslag naar meer integraal eigenaarschap en transparantie.