Teamleider Hoogheemraadschap van Rijnland

Kwartiermaker van een bedrijfsbureau binnen de afdeling Zuiveren. Team bestond enerzijds uit hoogopgeleide specialisten op het gebied van Financiën, Procesinrichting, Informatie, Projecten en Procestechnologie. Anderzijds uit administratieve ondersteuning op het gebied van rapportages, inkoop, aanbestedingen en bestellen en betalen.

Specifieke opdracht was het vormgeven aan het Organisatie Verbeterplan voor de afdeling Zuiveren. Dit betekent dat het zuiveringsproces geoptimaliseerd wordt door zuiveringsinstallaties en transportgemalen centraal aan te sturen en te focussen op duurzaam en kosten-efficiënt zuiveren. De opdracht omvat:
• Doorvoeren van procesgerichte aansturing binnen afdeling zuiveren
• Herstructurering van het bedrijfsbureau om de procesgerichte aansturing optimaal te faciliteren en ondersteunen;

Het ontwerp voor de advies -en ondersteuningstaken van het bedrijfsbureau is gemaakt en geïmplementeerd. Medewerkers zijn geplaatst in hun nieuwe rol. Zij hebben een doorontwikkeling doorgemaakt in de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Elke medewerker heeft een POP gemaakt.

Daarnaast is er gestart met het invoeren van de PDCA cyclus en Resultaatgericht management binnen de afdeling Zuiveren onder begeleiding van het bedrijfsbureau. Ook heeft het bedrijfsbureau een coördinerende en sturende rol binnen het projectproces van scope tot overdracht gekregen. Hiervoor zijn onder aansturing van het bedrijfsbureau het afgelopen jaar strakke werkafspraken, per projectfase, gemaakt tussen de afdeling Projecten en Zuiveren.