Senior Management consultant

1.Vooronderzoek bij ING assurantie kantoren Nederland BV. Resultaat: Adviesrapport cq Business case met betrekking tot het Centraliseren van de ICT functie binnen het bedrijf. Het advies is overgenomen door directie.
-Workshops mbt nieuwe ITIL procesinrichting
-Projectinitiatie w.o. leveranciersselectie
-Consultancy mbt procesinrichting en kwaliteit
-Advies en plan van aanpak mbt het verandermanagement en communicatie
-Project Initiatie document
2. Opzet van projectbureau en inrichten van processen rond projectcontrol
Het uitvoeren van verschillende Project audits.