Organisatieadviseur gemeente Houten

1. Onderzoek mogelijke samenwerking Gemeente Houten en Wijk bij Duurstede binnen het Sociaal Domein.
2. Onderzoek en aanbevelingen naar veranderbereidheid bij coördinatoren en medewerkers in de organisatieverandering van de Gemeente Houten.
3. Ontwerpen en coördineren van het deelprogramma werkprocessen binnen het programma Basis op Orde. De gemeentelijke processen worden in kaart gebracht en doormiddel van de lean methodiek verbeterd. Tevens is hier sprake van een interventieplan met betrekking tot een cultuurverandering richting continu verbeteren.
4.Managen, trainen, coachen en ondersteunen van een team van 8-10 medewerkers die werkzaam zijn als leanconsultants
-Ontwikkelen van standaarden en formats om het “leanen” te ondersteunen
-Verder ontwikkelen en uitbouwen van de leanmethodiek maar vooral contunu verbeteren
5. Onderzoek naar de behoefte en invloed van resultaatgericht managen onder coordinatoren.
6. Ontwikkelen en geven van een training met als doel het opleiden van 6 leancoaches bij de gemeente Wijk bij Duurstede.
7. Lean traject bij de gemeente Dronten gericht op de Wabo. Resultaat doorlooptijd van 6 weken naar 5 dagen.
8. Procesbegeleider bij het verbeteren van processen doormiddel van de leanmethodiek. Een indruk:
- WMO aanvragen Resultaat van 6 weken naar 2 weken.
- Begrotingsproces in Wijk bij Duurstede. Doorlooptijd van 4 maanden naar 2 maanden.
- Instroom nieuwe medewerkers: Resultaat: doorlooptijd van 4 weken naar 2 dagen .
- Inkomende facturen. Resultaat: doorlooptijd van 30 naar 5 dagen. Werkvoorraad van 1500 naar 400.
-Archiveren. Resultaat: doorlooptijd van 1 jaar naar 1 dag. Werkvoorraad van 60.000 naar 0. Capaciteit van 6 fte naar 2,5 fte.
-Gevonden voorwerpen: Output van 100 naar 15 per maand. Afbouw van gebruik van facilitaire middelen naar 10%.
9. Projectmanager Zaakgericht Werken en organisatorische implementatie van het systeem Midoffice ism buurgemeenten Nieuwegein en Zeist. Aansturen projectteam 15 medewerkers.
10. Onderzoek Verhouding Lijn versus Staf. Het opstarten en coördineren van een onderzoek naar het beleggen van activiteiten, taken en het benoemen van rollen en verantwoordelijkheden op de scheidlijn tussen de Lijn en Staf afdelingen. Resultaat was een adviesrapport ten behoeve van Directie.