Kwartiermaker Opdrachtgevers

Gewenste Situatie:

Er is binnen waternet grote behoefte aan het verder implementeren van professioneel opdrachtgeverschap voor het realiseren van projecten. Daarvoor is het nodig om uniformer en procesmatiger te gaan werken, zodat ook vanuit de opdrachtgeverskant een betere integrale sturing ontstaat (implementatie van TUA is geborgd). Aandacht voor teamvorming en de menselijke maat is hierbij een randvoorwaarde.

Tegelijkertijd moet er een ontwerp gemaakt worden om het team te centraliseren begin 2022. 

Huidige situatie:

Opdrachtgevers voor projecten bij Waternet zijn de interne opdrachtgevers namens de Gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Er zijn momenteel ongeveer 25 opdrachtgevers voor projecten verdeeld over 5 sporen: drinkwater, afvalwater, watersystemen, zuiveringsbeheer en leidingwerken.