Kwartiermaker en teamleider

1. Kwartiermaker Bedrijfsbureau. Onderzoek, ontwerp en inrichting van een nieuw bedrijfsbureau binnen Openbare Werken. (Adviesrapport met Missie,Visie, Taakinhoud, HRMaspecten, Rollen en verantwoordelijkheden, ICT, Financiën, plan van aanpak korte en lange termijn)

2. Invoeren project portfolio management
Jaarplan, Planning en Rapportage
3. Managen nieuw bedrijfsbureau (10 FTE) vanaf 1 januari 2011. Taakgebieden;
-Organisatieadvies
-Procesmanagement
-Projectondersteuning
-Project Portfolio management
-Management informatie
-Coördinatie ondersteunende systemen
-Resourcemanagement
-Secretariaat
-Procesinrichting Project Matig Werken