Intervisie een gestructureerd en doelgericht proces. Door het gebruik van verschillende theoretische en creatieve werkvormen faciliteer ik groepen of teams bij werkgerelateerde of persoonlijke ontwikkelvraagstukken.

 

Een belangrijke voorwaarde is dat de groep is samengesteld uit gelijksoortige rollen of vraagstukken. Er is een onderlinge overlap nodig om van elkaar te kunnen leren. De insteek hierbij is dat de deelnemers zich gezamenlijk opstellen als coach.

 

Supervisie is vergelijkbaar met coaching maar dan specifiek gericht op vakinhoudelijke vraagstukken. Onderling vertrouwen is hierbij ook belangrijk. Als dat er niet is kunnen we beter niet starten. Ik maak ook hier vaak gebruik van creatieve en visuele werkvormen.