Diverse rollen bij de Rabobank

Manager Rabobank NL Betalen en Sparen 2002-2005
1. Het managen van twee teams professionals binnen Control en Bedrijfsvoering (20 FTE)
- Invoering van Resultaat gericht belonen binnen twee teams.
- Teamontwikkeltraject; vaststellen missie, visie, doelstellingen en individuele taakstellingen.
2. Operationele aansturing op:
- Content intraweb
- Resource, project - en budget informatie ten behoeve van het management van de afdeling betalingsverkeer van Rabobank Nederland
- Project – en budget informatie ten behoeve van de hoofddirectie.
- Facturatie proces (o.a. in -en externe medewerkers)
- Workflow facilitair bedrijf
- Workflow projectenbedrijf

Projectmanager Rabobank NL ICT 2000-2002
1. Managen van software ontwikkelingsprojecten, onder andere: de ontwikkeling van een nieuw betaalsysteem tussen Rabobank Nederland en Lokale banken. Dit betaalsysteem betrof het afrekenen van gelden tussen Rabobank Nederland en Lokale banken. Budget 2,8 miljoen euro (30 professionele projectmedewerkers).
- business Case
- projectinitiatie
- functioneel ontwerp en kwaliteitscriteria
- leveranciersselectie
- ontwikkeling
- testen
- ICT implementatie
- Workshops changemanagement mbt invoering van vernieuwde processen 300 medewerkers bij Lokale Rabobanken. Project binnen tijd en budget en kwaliteit afgerond.
2. Leiden van een aantal interne projecten waaronder de invoering van Prince 2 binnen de betreffende afdeling, ontwikkeling projectmanagement vaardigheden op basis van intervisiebijeenkomsten, beschrijving workflow van incident en problemmanagement.

Management consultant Rabobank Nederland betalen 1999-2000
Programmamanager van een organisatieontwikkeltraject binnen Operations Betalingsverkeer. Waaronder: - Invoering van projectbesturing binnen de afdeling Operations Betalingsverkeer.
- Ontwikkelen en geven projectmanagement training voor projectmedewerkers.
- Adviseren van het management team inzake cultuurverandering en opleidingstrajecten.
- Consultant inzake outsourcing van het chartale proces inclusief het herplaatsen van medewerkers.

Projectmanager Rabobank Nederland betalen 1997-1999
Projectmanagement en informatie analyse van het verder automatiseren van het interbancair betalingsverkeer (FA syteem en 8007).
- Functioneel ontwerp
- Projectleiding
- Trainingen en workshops verandermanagement
Project binnen tijd en budget afgerond.

Teamleider Rabobank Nederland betalen 1994-1997
Managen van het team interbancaire betalingen waaronder de invoering van de girale euro (20 FTE).
- Het oprichten van een noodteam na invoering van de euro (achterstanden).
- Het oprichten van een crisisteam om problemen met buitenlandse banken te analyseren en veranderingen in systemen door te voeren.
- Oprichting van een projectteam, welke de processen van interbancair betalingsverkeer heeft geïntegreerd met het buitenlands betalingsverkeer, inclusief de benodigde systeemaanpassingen.
- Opheffing en herplaatsing van het team.

Teamcoördinator Rabobank De Ronde Venen 1988- 1994
Managen van een verkoopteam, waaronder: het begeleiden van een fusieproces en het verandermanagement richting verkoopgerichte aanpak (20 FTE)
Hypotheekadviseur.